Mörtti Röpö är ett varumärke som är utvecklat speciellt för husdjur. Dess syfte är att upprätthålla våra husdjurs bra livskvalitet och hälsa.  

För smågnagare
Kaniner
Fåglar
Reptiler
Katter
Och andra husdjur

Mörtti Röpö smådjursströ

  • naturligt och rent, innehåller inga rester från träindustri
  • upphettat i hög temperatur
  • nästan dammfritt, passar bra för allergiker och för dem som lider av luftvägsbesvär
  • hög uppsugningsförmåga – behöver inte bytas så ofta
  • klumpar sig inte
  • lämplig bitstorlek som gör det lättare att rengöra buren

Asp som råvara

Vårt företag använder trä som råvara, som kommer från ansvarsfullt, ekologiskt, etiskt och socialt välskötta skogar. Bara trä som kommer från noggrant valda och rena områden accepteras som råvara. Under skogsavverkningar kräver vi att miljön bör beaktas och föroreningarna minimeras.

Asp är ett träslag som växer snabbt och har stor utbredning. Aspen utvecklar mängder av rotskott och kan på det sättet fortleva och naturen återhämtar sig snabbare efter avverkning. Som träslag är aspen lukt- och smakfri och innerhåller mindre harts än andra träslag, så den passar bra som smådjursströ. 

I företagets produktionsprocess används inga kemikalier, dvs. produkterna är 100% naturliga och innehåller inga tillsatsämnen. Dessutom är våra produkter miljövänliga och kan komposteras eller förbrännas. Vi rekommenderar att ströet sorteras i bioavfall.

Användarnas åsikter

Saada arvamus

Nöjda användare

För återförsäljare

Bästa blivande återförsäljare!

Söker ni bevisat högklassigt strö till er produktsortiment? Mörtti Röpö har tre förpackningsstorlekar:

plastpåse – 10 liter (ca 2 kg)
plastpåse – 20 liter (ca 4 kg)
fibersäck – 15 kg (ca 100 liter)

Vill ni veta mera om produkten eller kanske beställa en provpåse? Tveka inte att kontakta oss.

info@morttiropo.com